Welkom bij

Jeugd

Jeugdx gelooft in de kernkwaliteiten van elk individu en streeft naar betere zorg door deze naar boven te brengen met de juiste hulp.

Samen voor een hoopvolle toekomst

Welkom bij Jeugdx! Bij ons hoef je geen doolhof aan bureaucratische procedures te doorlopen voordat je hulp krijgt. Wij zijn laagdrempelig en staan altijd voor je klaar. Geen lange wachttijden, want wij houden van snel schakelen. Als er iets aan de hand is, dan willen we graag snel helpen. En daarbij houden we de lijnen graag kort, zodat we snel kunnen overleggen en actie ondernemen.

Bij ons staat de jeugd centraal. We werken met passie en betrokkenheid om ervoor te zorgen dat onze jeugdigen de beste zorg krijgen die er is. En dat alles doen we met een vleugje humor. Want als je in de jeugdzorg werkt, dan heb je af en toe een grapje nodig om de sfeer luchtig te houden.

Kortom, kunnen we wat betekenen? Dan doen we dat, zonder gedoe en met een persoonlijke aanpak. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. We staan voor je klaar!

Onze huiselijke verblijfslocaties

Jeugdx biedt (kleinschalige) groepen voor jeugdigen met complexe problematiek. In deze groepen creëren we een huiselijke omgeving waar de jeugdigen zich veilig en geborgen voelen. Door de kleinschaligheid van de groepen is er veel persoonlijke aandacht en ruimte voor individuele begeleiding en behandeling. We werken vanuit de kracht van de jeugdige en zijn of haar netwerk, waarbij we de jeugdige ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en groei. Door de huiselijke sfeer en persoonlijke benadering in de groepen voelen de jeugdigen zich gehoord en begrepen.

Onze methodiek

Wij werken vanuit de methodieken Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag en Presentiebenadering. Deze methodieken stellen ons in staat om de jeugdige te benaderen vanuit zijn of haar kracht en mogelijkheden, in plaats vanuit de problemen en beperkingen. Door persoonlijk contact te maken en samen te werken met de jeugdige en zijn of haar netwerk, kunnen we oplossingen vinden voor de complexe problematiek die speelt. Hierdoor wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing voor de jeugdige en zijn of haar omgeving.

Onze jeugdigen

Jeugdx biedt specialistische jeugdhulp aan jeugdigen met complexe (meervoudige) problematiek. Deze jeugdigen hebben vaak al verschillende vormen van hulpverlening gehad, maar hebben behoefte aan meer intensieve en gespecialiseerde hulp. We bieden verblijf met behandeling aan jeugdigen die niet (meer) in staat zijn om thuis te wonen. Onze behandeling is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de jeugdigen, waarbij we hun kracht en mogelijkheden centraal stellen. We werken vanuit persoonlijk contact en betrokkenheid, waarbij we oog hebben voor de normen en waarden van de jeugdigen en hun netwerk.

Crisis

Onze organisatie biedt gespecialiseerde jeugdhulp in crisissituaties, waarbij snel handelen en professionele zorg van groot belang zijn. Wij hebben ruime ervaring met het bieden van crisiszorg aan jeugdigen met complexe problematiek en werken vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Onze crisiszorg is gericht op het stabiliseren van de situatie, het bieden van veiligheid en het creëren van rust en structuur voor de jeugdige. Dit doen we door in te zetten op de kracht van de jeugdige en het netwerk van de jeugdige, waarbij we altijd streven naar maatwerk. We werken hierbij nauw samen met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de jeugdige zo snel mogelijk terug naar huis kan of elders de juiste hulp krijgt.

In de presentiebenadering staat niet de ziekte, de stoornis of het probleem centraal, maar de persoon en diens unieke verhaal
Bezoekadres
Jeugdx
Velperplein 23
6811 AH  Arnhem
085-0501610