Specialistische jeugdhulp

Jeugdx staat voor specialistische jeugdhulp voor jeugdigen met complexe (meervoudige) problematiek. Dit doen we door verblijf met behandeling aan jeugdigen te bieden, die (tijdelijk) niet in staat zijn om thuis te wonen. Dit doen we bij voorkeur in kleinschalige groepen, waarbij de sfeer in de groep huiselijk is. De huiselijke sfeer creëren wij door de woning in te richten met warm uitziende meubels die wij thuis ook willen hebben. We werken vanuit contact en steken in op de kracht van de jeugdige en het netwerk van de jeugdige. Eigen regie is voor Jeugdx is een belangrijke waarde en dit stimuleren wij daarom zoveel mogelijk in het traject.

Onze locaties

De Slinge

In onze leefhuis+ (locatie de Slinge) bieden we hulp aan jeugdigen (14-18 jaar) met complexe problematieken. De leefhuis+ is een kruising tussen een leefgroep en een fasehuis, waarbij we jeugdigen de mogelijkheid bieden om richting zelfstandigheid te werken. Hier bieden we een doorstroomplek voor jeugdigen op een 3 milieusvoorziening, dan wel een alternatief voor jeugdigen waarbij er aan een 3 mileusvoorziening gedacht wordt

De Vlinderhof

Onze kleinschalige setting biedt ruimte aan maximaal vijf jeugdigen, waardoor we persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen bieden. Hierbij kunnen de jeugdigen zichzelf ontwikkelen en worden ze gestimuleerd om hun eigen kracht te vinden. Fouten maken mag, want dat is deel van het leerproces en met onze begeleiding kunnen de jeugdigen de draad weer oppakken.

De Horizon

Onze intensieve observatie en evaluatie trajecten zijn erop gericht om een duidelijk beeld te krijgen van de jeugdigen en hun behoeften. Hierbij wordt er actief samengewerkt met partners die in een ambulante setting ondersteuning en/of behandeling bieden, zodat er snel en direct gestuurd kan worden op vervolg.

CRISISZORG

Onze crisisbedden zijn er voor jeugdigen in een acute crisissituatie. Wanneer crisiszorg nodig is komt een jeugdige tijdelijk te wonen op onze locatie in Renkum of Keijenborg. Daar beschikken wij over zogenaamde crisisbedden. We hebben hier 24 uur per dag minimaal één begeleider aanwezig. In eerste instantie verblijft een jeugdige hier maximaal 28 nachten. Als gedurende de crisisopvang blijkt dat het wenselijk is om de duur van de opvang te verlengen, kan een jeugdige in aanmerking komen voor onze observatie-stabilisatie groep.

Verbindend gezag gaat niet over het uitoefenen van macht, maar over het opbouwen van relaties.

Hoe ziet wonen er bij Jeugdx eruit?

Leefhuis+ "De Slinge"

Leefhuis+ is een bijzonder zorgaanbod van De Slinge, speciaal ontwikkeld voor jeugdigen met complex gedrag die op zoek zijn naar zelfstandigheid. In ons leefhuis+ bieden we plek aan 8 jongens en meisjes, die allemaal hun eigen dromen en ambities hebben. Wij geloven dat deze jeugdigen het beste geholpen zijn met intensieve begeleiding, daarom zetten we ons in om hen de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om deze dromen en ambities waar te maken.

Onze leefhuis+ is gevestigd in Keijenborg, een rustige omgeving nabij Doetinchem. Hier hebben de jeugdigen ieder hun eigen studio, inclusief eigen badkamer en keukenblok. Dit biedt hen de privacy en de ruimte die ze nodig hebben om te groeien en te ontwikkelen. Wij creëren een veilige en stabiele omgeving waarin de jeugdigen stapsgewijs leren om op eigen kracht en met zelfregie hun weg naar zelfstandigheid te vinden.

Bij ons leefhuis+ ligt de nadruk op persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij geloven dat iedere jeugdige het potentieel heeft om zijn of haar eigen weg te vinden in de maatschappij. Daarom bieden wij langdurige woonplekken aan, waarin jeugdigen op hun eigen tempo kunnen werken aan hun persoonlijke doelen en ambities. Het is onze missie om hen te helpen deze doelen te bereiken en hen te ondersteunen bij het (weer) innemen van hun plek in de maatschappij.

Ben je een verwijzer en ken je iemand die onze hulp kan gebruiken? Meld deze dan aan bij Jeugdx .

Intensief kleinschalige behandelgroep “De Vlinderhof”

Op De Vlinderhof in Renkum tref je de ideale plek voor jeugdigen met een complexe zorgvraag en behoefte aan intensieve begeleiding. In veel gevallen gaat het om jeugdigen die het binnen een reguliere jeugdzorginstelling niet redden of waarbij de setting van een gezinshuis niet goed past vanwege de problematiek. Bij ons vinden deze jeugdigen een kleinschalige, intensieve behandelgroep waar ze gedurende een langere periode kunnen verblijven en waar de begeleiding is gericht op trauma sensitieve zorg en nabijheid, met een neutrale benadering.

Onze kleinschalige setting biedt ruimte aan maximaal vijf jeugdigen, waardoor we persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen bieden. Hierbij kunnen de jeugdigen zichzelf ontwikkelen en worden ze gestimuleerd om hun eigen kracht te vinden. Fouten maken mag, want dat is deel van het leerproces en met onze begeleiding kunnen de jeugdigen de draad weer oppakken.

Deze locatie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van onze doelgroep en biedt een veilige omgeving voor de jeugdigen. De gemeenschappelijke ruimte(s) bieden de mogelijkheid om contact te maken met anderen, terwijl er ook voldoende ruimte is voor individuele momenten.

Bij ons vinden jeugdigen de steun en begeleiding die ze nodig hebben om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Als u meer wilt weten over onze intensieve kleinschalige behandelgroep in Renkum, neem dan gerust contact met ons op.

Ben je een verwijzer en ken je iemand die onze hulp kan gebruiken? Meld deze dan aan bij Jeugdx .

Stabilisatie / Observatiegroep “De Horizon”

Op de Horizon bieden we jeugdigen een veilige plek waarbij er sprake is van een acute zorgvraag, waardoor zij op dat moment niet meer thuis (of op een andere woonplek) kunnen verblijven. Binnen Jeugdx wordt er dan een traject opgezet, waarbij de jeugdigen intensief geobserveerd worden en waar ze daarnaast een stabiele plek krijgen om hier tot rust te komen. Binnen deze trajecten is er vanaf de opname sturing op perspectief, waarbij de ingeschatte verblijfsduur tussen de 3 en 12 maanden betreft.

Jeugdigen krijgen een duidelijke dagstructuur aangereikt en krijgen ondersteuning bij het volgen van de dagstructuur. Daarnaast werken we aan het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Tijdens het verblijf in De Horizon worden jeugdigen intensief geobserveerd en wordt er nauw samengewerkt met ouders, aanmelders en andere betrokken professionals. Op deze manier krijgen we een compleet beeld van de jeugdige en zijn/haar omgeving, zodat we gerichte en passende ondersteuning kunnen bieden en kunnen werken aan een succesvolle terugkeer naar huis of een andere woonplek.

Omdat er veelvuldig wordt geobserveerd, ook op basis van vragen van aanmelder of ouders, kan er ook in de geplande evaluatiecyclus concreet worden beschreven wat het beeld is van een jeugdige, maar vooral ook wat deze jeugdige nodig heeft om weer thuis, of op een andere plek te wonen. Jeugdigen krijgen een duidelijke dagstructuur aangereikt en krijgen ondersteuning bij het volgen van de dagstructuur. Daarnaast wordt er actief gezocht naar samenwerking met partners die in een ambulant kader ondersteuning en/of behandeling bieden in het netwerk. Op deze manier kan er ook snel en direct gestuurd worden op vervolg.

Ben je een verwijzer en ken je iemand die onze hulp kan gebruiken? Meld deze dan aan bij Jeugdx .

Lokale inbedding

Onze locaties liggen midden in de wijk, zodat onze jeugdigen makkelijk(er) de stap naar buiten kunnen maken. We vinden het belangrijk om onze jeugdigen onderdeel te laten zijn van de omgeving, door ze in contact te brengen met de buren, de plaatselijke ondernemers en wijkcentra. Zo kunnen onze jeugdigen bijbaantjes vinden in de buurt, zodat ze naast school een zinvolle invulling van de tijd hebben.

Elke jeugdige heeft vrije tijd. Ook hier ligt de nadruk op zelfregie, maar de werkelijke invulling van deze vrije tijd wordt samen met de begeleider bepaald. Onze jeugdbeschermers maken duidelijke afspraken met de jeugdigen, zodat zij verantwoordelijk omgaan met hun vrijheid.

Lokale inbedding is voor Jeugdx van groot belang. We geloven dat dit essentieel is om onze hulpverlening op maat te kunnen bieden en de beste resultaten te behalen. Door samen te werken met lokale partners, kunnen we de zorg naadloos laten aansluiten op de behoeften van de jeugdigen. We streven er dan ook naar om ons netwerk in de regio verder uit te breiden en ons blijvend te verbinden met lokale partners.

Kortom, lokale inbedding is voor ons onmisbaar om de beste jeugdhulp te kunnen bieden. Kom je uit de buurt en kun je iets voor onze jeugdigen betekenen? Dan komen we graag nader in contact.

Bezoekadres
JeugdX
Delta 1-F
6825 ML Arnhem